Hem and haw

Hem and haw là gì? Hem and haw: ậm a ậm ừ, nói không lưu loát