Cần cù bù thông minh

Cần cù bù thông minh tiếng Anh là gì? Cần cù bù thông minh: Literal translation: Hard work compensates for lack of intelligence. Lesson: A high IQ is over-rated. Hard [Đọc tiếp]

Im lặng là vàng

Im lặng là vàng tiếng Anh là gì? Im lặng là vàng: Silence is gold. Silence is golden.