Bị sổ mũi

Bị sổ mũi tiếng Anh là gì? Tôi bị sổ mũi: I have a runny nose.