Lên voi xuống chó

Lên voi xuống chó tiếng Anh là gì? Rất nhiều nguồn Việt Nam đã dịch là Fasting comes after feasting. Nhưng, theo tôi tìm hiểu thì không thấy thành ngữ [Đọc tiếp]