Hắn bĩu môi

Hắn bĩu môi:

  • He curls his lips. (hiện tại)
  • He curled his lips (quá khứ)