Lên voi xuống chó

Lên voi xuống chó tiếng Anh là gì?

Rất nhiều nguồn Việt Nam đã dịch là Fasting comes after feasting. Nhưng, theo tôi tìm hiểu thì không thấy thành ngữ này được dùng bởi người bản ngữ để chỉ ý “lên voi xuống chó” mà chỉ thấy họ dùng trong ngữ cảnh ăn uống và giảm cân.

Vậy “lên voi xuống chó” phải dịch thế nào?

Thành ngữ tiếng Việt không phải lúc nào cũng có thành ngữ tiếng Anh tương đương để dịch. Ở đây chúng ta có thể dùng thành ngữ “ebb and flow”, vừa là danh từ, vừa là động từ có nghĩa là thăng trầm, lên xuống theo chu kỳ.

Thí dụ:

  • Kinh doanh bất động sản phải biết chấp nhận “lên voi xuống chó”.  (In real estate, investors must accept the market’s natural ebb and flow.)
  • Việc kinh doanh của tôi theo thời gian cũng có những lúc lên voi xuống chó. (My business has seen many ebbs and flows of profits over the years.)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.