Tội nghiệp hôn

Tội nghiệp hôn tiếng Anh là gì? Tội nghiệp hôn: Oh, you poor man! (Nếu người nghe là đàn ông) Oh, you poor boy! (Nếu người nghe là nam chưa [Đọc tiếp]