Hắn bĩu môi

Hắn bĩu môi: He curls his lips. (hiện tại) He curled his lips (quá khứ)