Làm cá miễn phí

Làm cá miễn phí tiếng Anh là gì? Làm cá miễn phí: (We) descale, gut and clean your fish for free. (We nếu chủ ngữ là Chúng tôi, thay We [Đọc tiếp]