Lùn mà lối

Lùn mà lối tiếng Anh là gì? Lùn mà lối: He is short but arrogant. (nếu người đó là nam) She is short but arrogant (nếu người đó là nữ) [Đọc tiếp]