Ai Có Con Rồi Mới Thực Sự Hiểu Được Cha Mẹ Mình tiếng Anh là gì?

“Ai có con rồi mới thực sự hiểu được cha mẹ mình.” dịch sao đây các bạn?

 

guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments