Thử thách dịch 78

Một trong những quái thai của chủ nghĩa tư bản là những con buôn quảng cáo láo, quảng cáo thổi phồng để bán những sản phẩm không mang lại kết quả như chúng hứa hẹn.