Thử thách dịch 79

Taxi bay tự động lái đã trở thành hiện thực và sắp có mặt trên thị trường trong tương lai không xa.

Bạn thử comment câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Sẽ có feedback cho bạn!