Từ Dài Nhất Trong Tiếng Anh Là Từ Nào?

The longest word in English

Từ Dài Nhất Trong Tiếng Anh Là Từ Nào?

Ai học tiếng Anh đều biết từ tiếng Anh ngắn nhất và đủ nghĩa là từ 1 ký tự “a’, là mạo từ bất định, để chỉ một danh từ đếm được số ít, chung chung, chưa xác định. Nhưng từ tiếng Anh dài nhất là gì?

2 Từ Dài Nhất Trong Tiếng Anh Là:

    1. Từ có 30 ký tự:
      pseudopseudohypoparathyroidism  /ˌsuː.doʊˌsuː.doʊˌhaɪ.poʊ.pær.əˈθaɪ.rɔɪd.ɪzəm/: Bệnh suy tuyến cận giáp
    2. Từ có 27 ký tự:

      electroencephalographically /ɪˌlektroʊɪnˈsefələɡræfikly/: bằng cách sử dụng thiết bị đo điện não đồ (adv)

Tất cả những từ những nguồn khác nói cho bạn đều là những từ chế, không có nghĩa, hoặc không được các từ điển công nhận là từ vừa dài nhất vừa có nghĩa thật. Như vậy, hai từ dài nhất, có nghĩa thật sự, được các từ điển công nhận là pseudopseudohypoparathyroidism và electroencephalographically.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

2 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyn Nguynnn
Nguyn Nguynnn
3 years ago

thông tin này sai rồi!
vì theo như tui biết thì có từ khác dài hơn với 45 kí tự!