Vừa …vừa tiếng Anh là gì?

– Trong tiếng Việt cấu trúc “vừa A vừa B” có nghĩa AB ngang bằng nhau nên chuyển sang tiếng Anh tốt nhất phải dùng BOTH A AND B nếu đang mô tả hai tính chất vì “NOT ONLY A BUT ALSO B” nhấn mạnh B hơn trong khi “A, AS WELL AS B” nhấn mạnh A hơn.

Thí dụ:

He is both rich and talented. (Hắn vừa giàu vừa giỏi)

He is not only rich but also talented. (Đâu phải hắn chỉ có giàu mà hắn còn rất ư là giỏi)

He is rich, as well as talented. (Đâu phải chỉ giỏi thôi, hắn còn rất chi là giàu nhé)

Tuy nhiên, nếu cấu trúc “vừa…vừa…” mô tả hai hành động diễn ra song song thì tiếng Anh không có 1 cấu trúc luôn đúng mà phải xử lý tùy trường hợp:

Động từ 1…While + Động từ 2 thêm ING:

 • Cô ấy vừa đi vừa khóc:
  She is crying while walking.
 • Vừa sạc vừa xài điện thoại không làm chai pin:
  Using a cell phone while it is charging does not reduce its battery’s life.
 • Nhiều người phương Tây phải vừa lái xe vừa ăn sáng:
  Many Westerners have to eat their breakfast while driving.

Linh động chuyển thành 1 động từ:

 • Hồi học đại học, anh ấy vừa học vừa đi làm thêm:
  He worked a part-time job during his college years.
 • Vừa nói vừa ăn như vậy mất lịch sự:
  It’s rude to talk with food in your mouth.
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments