NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Khi Nào Sau TO là V+ING?

Khi Nào Sau TO là V+ING? Sau giới từ (about, by, from, in, on, at, for, under, of, with…) luôn là danh từ hoặc danh động từ, gọi là gerund, [Đọc tiếp]

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Phân Biệt JUST và ONLY

Bảng so sánh này sẽ giúp các bạn phân biệt các cách dùng khác nhau của JUST và ONLY. PHÂN BIỆT JUST VÀ ONLY JUST: 1. JUST chỉ 1 con [Đọc tiếp]