3 Loại Mệnh Đề Quan Hệ WHICH

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

3 Loại Mệnh Đề Quan Hệ WHICH

Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề có chức năng tính từ đặt sau danh từ để bổ sung nội dung cho danh từ trước nó, có khi cho cả mệnh đề trước nó. Tuy nhiên ít người học biết rằng có đến 3 loại mệnh đề WHICH, mỗi loại phải phân biệt rõ về hình thức lẫn nội dung.

Which loại 1:

Không phẩy trước WHICH, định nghĩa cho 1 danh từ không chỉ người, có nghĩa chung chung, chưa cụ thể, chưa xác định rõ. Loại này thì WHICH thay được bằng THAT

Ex:

  • The present which I bought for her (Món quà là danh từ chung chung, nên dùng WHICH loại 1 để xác định rõ món quà đang nói là món quà mà tôi mua cho cô ấy.)

 

Which loại 2:

Có dấu phẩy trước WHICH, bổ sung nghĩa, cung cấp thêm nội dung cho 1 danh từ không chỉ người, đã có nghĩa cụ thể, chi tiết. Loại này thì WHICH không thay được bằng THAT

Ex:

  • Melbourne, which has been voted the most livable city in the world, is the second largest city in Australia. (Melbourne, được bầu chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới, là thành phố lớn thứ hai ở Úc.)

 

Which loại 3:

Có  dấu phẩy trước WHICH, bổ nghĩa cho cả một mệnh đề chính đứng trước nó. Loại này thì WHICH không thay được bằng THAT

Ex:

  • He passed the test, which made his parents very proud of him. (Cậu ấy đã vượt qua được kỳ thi đó, làm bố mẹ cậu rất tự hào về cậu.)

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments