Cách Diễn Đạt So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Diễn Đạt So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

Cách Diễn Đạt So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh: Cấu trúc so sánh bằng được dùng để thể hiện sự giống nhau hoặc không giống nhau về mặt nào đó khi đem hai chủ thể ra so sánh.

Cấu trúc so sánh bằng với tính từ hoặc trạng từ:

AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS 

Thí dụ:

 •  Your hands are as cold as ice. = Hai tay của bạn lạnh như nước đá vậy!
 •  He is as tall as his father. = Anh ta cao bằng bố anh ta.
 •  He doesn’t run as fast as I do. = Nó chạy không nhanh bằng tôi.

Lưu ý:

Để diễn đạt thêm các mức độ khác nhau của sự so sánh, ta có thể thêm một trạng từ trước từ AS đầu tiên

Thí dụ:

 • JUST
  = vừa (bằng), chính xác
 • NEARLY
  = gần như
 • HALF
  = phân nửa
 • TWICE
  = gấp đôi
 • THREE TIMES
  = ba lần

 

Khi muốn so sánh bằng với danh từ, ta dùng AS MANY…AS hoặc AS MUCH…AS

…AS MANY + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC + AS…

Thí dụ:

 •  I work as many hours as he does. = Tôi làm việc số giờ bằng với anh ta.

 

 … AS MUCH + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC + AS…

Thí dụ:

 I don’t make as much money as he does.  = Tôi không kiếm được nhiều tiền bằng anh ta.

 

Có thể bạn cần tìm bài Cách diễn đạt so sánh nhất trong tiếng Anh

Cách diễn đạt so sánh hơn trong tiếng Anh

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments