Cách Diễn Đạt So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Diễn Đạt So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách so sánh hơn (A…hơn B).

Thế nào là so sánh hơn?

– So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa hai chủ thể.

– Khi trong một câu nói có hàm ý so sánh, miễn có chữ “HƠN” thì đó là so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh có thể là thua, kém.

 •  He has less money than I. = Anh ấy có ít tiền hơn tôi.
 • She is less attractive than my wife. = Cô ấy kém quyến rũ hơn so với vợ tôi.

 

Công thức cấu trúc so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng  xem xét.

Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM ER + THAN

Thí dụ:

 •  Vietnam is richer than cambodia. = Việt Nam giàu hơn Campuchia.
 • I am taller than he. = Tôi cao hơn anh ta.
 •  I run faster than he. = Tôi chạy nhanh hơn anh ta

Lưu ý:

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng Y, đổi Y thành I rồi mới thêm ER:

 • HAPPY  –>
  HAPPIER

 

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng E, ta chỉ cần thêm R thôi.

 • LATE ->
  LATER

 

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM, ta viết PHỤ ÂM CUỐI thêm 1 lần rồi mới thêm ER.

 • BIG  –>
  BIGGER

 

Công thức với tính từ/trạng từ dài:  tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng Y.

MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI +  THAN

Thí dụ:

 •  She is more attractive than his wife. = Cô ấy có sức cuốn hút hơn vợ anh ta.
 •  I am not more intelligent than you are. I just work harder than you. = Tôi không có thông minh hơn bạn. Tôi chỉ siêng năng hơn bạn thôi.

Ngoại lệ:

 • GOOD –>
  BETTER
 • WELL  –>
  BETTER
 • BAD  –>
  WORSE 
 • MANY –>
  MORE
 • MUCH –>
  MORE
 • LITTLE –>
  LESS 
 • FAR –>
  FARTHER/
  FURTHER (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói về khoảng cách trừu tượng)
 • QUIET –>
  QUIETER hoặc
  MORE QUIET đều được
 • CLEVER –>
  CLEVERER hoặc
  MORE CLEVER đều được
 • NARROW –>
  NARROWER hoặc
  MORE NARROW đều được
 • SIMPLE –>
  SIMPLER hoặc
  MORE SIMPLE đều được

 

Khi đối tượng đem ra so sánh là danh từ, ta có công thức :

MORE hoặc LESS + DANH TỪ + THAN

– Dùng MORE khi muốn nói nhiều…hơn

– Dùng LESS khi muốn nói ít…hơn

– Nếu danh từ là danh từ đếm được, nó phải ở dạng số nhiều.

Thí dụ:

 •  I have more money than you.= Tôi có nhiều tiền hơn anh.
 •  You have less money than I. = Bạn có ít tiền hơn tôi.
 •  She has more children than I. = Cô ta có nhiều con hơn tôi.

 

Khi ý nghĩa so sánh là “A kém… hơn B, ta chỉ việc thay MORE bằng LESS, ta có:

LESS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + THAN

Thí dụ:

 •   I eat less than he does. = Tôi ăn ít hơn nó.
 •   Silver is less expensive than gold. = Bạc thì ít đắt tiền hơn vàng.

Lưu ý:

– Ở tất cả mọi trường hợp, đại từ nhân xưng liền sau THAN phải là đại từ chủ ngữ. Trong văn nói, ta có thể dùng đại từ tân ngữ ngay sau THAN nhưng tốt hơn vẫn nên dùng đại từ chủ ngữ.

 •  He is richer than I. (có thể nói
  He is richer than me (trong văn nói)

 

– Ở vế liền sau THAN, ta không bao giờ lặp lại vị ngữ có ở vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta chỉ cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng. Với động từ TO BE, vế sau THAN có thể lặp lại TO BE tương ứng, nhưng điều này cũng không bắt buộc.

Thí dụ:

 •  He is richer than I. (ta có thể lặp lại TO BE sao cho tương ứng:
   He is richer than I am)
 •  I work harder than you.(ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN 
   I work harder than you do.)
 •  She runs faster than he.(ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN 
  She runs faster than he does).
 • He made more money than I. = Anh ấy đã kiếm được nhiều tiền hơn tôi. (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN  
  He made more money than I did (tuyệt đối không bao giờ nói 
  He made more money than I made money)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments