4 Cách Dùng Từ LIKE Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

4 Cách Dùng Từ LIKE Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: too, also, so, so that, so…that, either, neither, as, like, enough… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ LIKE trong tiếng Anh.

 

CÁCH DÙNG 1: “LIKE” là động từ thường, có nghĩa là “THÍCH”

Ví dụ:

 • I like french fries. (Tôi thích món khoai tây chiên).
 • She likes ice-cream (Cô ấy thích kem)

 

CÁCH DÙNG 2: “LIKE” là một bộ phận không thể tách rời của cụm từ “WOULD LIKE”,có nghĩa là “MUỐN”.

 • “WOULD LIKE” có nghĩa là “MUỐN”, nhưng nói ra nghe có vẻ lịch sự, lễ phép hơn “WANT”.
 • Sau “WOULD LIKE” là TO INFINITIVE (động từ nguyên mẫu có TO) hoặc danh từ.

Ví dụ:

 • I would like some coffee (tôi muốn một ít cà phê).
 • He would like to invite you to have dinner tonight (anh ấy muốn mời anh ăn tối tối nay)

 

CÁCH DÙNG 3: “LIKE” là giới từ, có nghĩa là “NHƯ/GIỐNG NHƯ”

+ Với nghĩa này, LIKE hay xuất hiện trong thành ngữ WHAT IS…LIKE? (…như thế nào?)

Ví dụ:

 • What is the weather like in your hometown? (thời tiết ở quê anh thì như thế nào?)
 • This mushroom tastes like chicken. (loại nấm này ăn giống như thịt gà)

+ LIKE với nghĩa này, ta có thành ngữ:

 • Like father, like son (Cha nào con nấy)

 

LIKE VÀ ALIKE: GIỐNG NHƯ VÀ GIỐNG NHAU

 • A is like B (A giống như B)
 • A and B are alike (A và B giống nhau)

 

CÁCH DÙNG 4: “LIKE” làm liên từ, có nghĩa là AS  IF = cứ như thể là

Ví dụ:

 • He talks to me like I am a child. (Nó nói chuyện với tôi như thể tôi là đứa con nít.)
 • He talks like he owns the place. (Nó nói chuyện như thể nó là chủ nơi này.)

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments