Câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Loại câu điều kiện tiếng Anh cơ bản nhưng ít người học biết

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật. Trong một câu điều kiện luôn có hai mệnh đề: mệnh đề NẾU và mệnh đề chính.

Công thức câu điều kiện loại 0:

 IF + Chủ ngữ  + Động từ chia ở thì hiện tại đơn, Chủ ngữ  + Động từ chia ở thì hiện tại đơn .

– Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 0, cả hai mệnh đề IF (NẾU) và mệnh đề chính đều sử dụng thì hiện tại đơn.

– Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.

– Thí dụ:

  • If you expose phosporus to air, it burns. = Nếu bạn để phốt-pho ra ngoài không khí, nó sẽ cháy.
  • Phosphorus burns if you expose it to air. = Phốt-pho sẽ cháy nếu bạn để nó ra ngoài không khí.
  • If you heat ice, it melts. = Nếu bạn làm nóng nước đá, nó sẽ tan ra.

Có thể bạn cần tìm bài Câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments