Câu Điều Kiện Loại 2 Trong Tiếng Anh

Câu điều kiện nâng cao được dùng phổ biến

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Câu Điều Kiện Loại 2 Trong Tiếng Anh

Câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh: là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện hiện tại không thật.

Công thức câu điều kiện loại 2:

 

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu.

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn ( xem bài Thì quá khứ đơn trong trong tiếng Anh ), mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE ( xem bài Động từ TO BE trong tiếng Anh ) thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

  • WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)
  • COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

 

Thí dụ:

  • If I were you, I would get a divorce. = Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.
  • If dogs had wings, they would be able to fly. = Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.

 

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments