Câu Điều Kiện Loại 3 Trong Tiếng Anh

Câu điều kiện nâng cao khó dùng hơn nhưng rất hữu ích

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Câu Điều Kiện Loại 3 Trong Tiếng Anh

Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh còn có thể được gọi là câu điều kiện quá khứ không thật. Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra hoặc không xảy ra trong quá khứ.

Công thức Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh:

IF + Chủ ngữ 1 + HAD + VERB 3, Chủ ngữ 2 + WOULD/COULD HAVE + VERB 3.

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 3, mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính dùng công thức WOULD/COULD + HAVE + VERB 3.

Lưu ý:

+ VERB 3 là dạng quá khứ phân từ của động từ. Đối với động từ bất quy tắc, VERB 3 chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Đối với động từ có quy tắc, VERB 3 chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.

+ Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau.

+ Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Thí dụ:

  • If you had told me, I would have helped you. (Nếu bạn nói cho tôi biết lúc đó thì tôi đã giúp bạn rồi.)

 

Có thể bạn cần tìm bài Câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments