20 Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Hiệu Quả Ngay

20 Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh Giúp Bạn Phát Âm Chuẩn Ngay Lập Tức 

Quy tắc 1: Luôn đọc âm cuối

 • as sometimes
 • because
 • is
 • was
 • has
 • which
 • such as
 • always

 

Quy tắc 2: Luôn đọc âm giữa

 • probably
 • next
 • test
 • most
 • encased
 • wild
 • child
 • point

 

Quy tắc 3: Nắm vững cách đọc âm S cuối (quy tắc S ending áp dụng cho danh từ, động từ, sở hữu cách):

Trường hợp 1: S ending đọc là /iz/ khi S ending nằm sau âm /s/, /z/, /sh/, /zh/, /ch/, /dj/ 

 • faxes
 • judges
 • pages
 • increases
 • practices
 • CHANCES
 • kisses
 • Joyce’s
 • audience’s
 • causes = koziz
 • buzzes
 • washes
 • garages
 • mirages
 • camouflages
 • watches
 • a witch’s 
 • damages
 • advantages
 • pages
 • George’s car
 • languages
 • everyone
  else’s

 

Trường hợp 2: S ending đọc /s/: Khi S ending đứng sau f, k, p, t, thờ lưỡi

 • states
 • laughs
 • kicks
 • books
 • stops
 • cats
 • months
 • mouths

 

Trường hợp 3: S ending đọc là /z/: tất cả các từ còn lại

 • loves
 • moves
 • tables
 • chairs
 • includes
 • gestures
 • clichés
 • clothes /klô + đ lưỡi + z/
 • colleagues /z/
 • schemes
 • decades
 • provides
 • rules

 

Quy tắc 4:Nắm vững cách đọc âm ED cuối (ED ending)

Trường hợp 1: ED đọc là /id/: Nếu trước ED là âm /t/, /d/

 • wanted
 • needed
 • included
 • collided

 

Trường hợp 2: ED đọc là /t/: Nếu âm  trước ED là f, k, p, s, sh, ch, thờ lưỡi.

 • experienced
 • laughed
 • kicked
 • checked
 • stopped
 • kissed
 • increased
 • washed
 • watched
 • enhanced
 • pinched =
  nhéo
 • saber-toothed =
  răng to như dao găm

 

Trường hợp 3: ED đọc là: /d/ tất cả các từ còn lại

 • structured
 • loved
 • moved
 • arranged
 • scheduled
 • maximized
 • involved
 • referred
 • CALLed
 • caused (kozd)
 • buzzed
 • raised = reiz+d
 • dj =
  staged
 • changed

 

Lưu ý: tất cả ADVERB có ED thì ED đọc /id/

 • supposedly
 • allegedly =
  theo như cáo buộc, theo như nguời khác nói
 • markedly

 

Quy tắc 5: Quy tắc âm SCHWA: Trong 1 từ đa âm, khi 1 âm được nhấn thì nguyên âm đơn kế nó biến thành âm schwa, tức là âm /ơ/ nhẹ

 • REfeRENdum
 • KINGdom
 • PRObably
 • PAtron
 • EXtra
 • BUddha
 • CAnada
 • CaNAdian
 • jaPAN
 • JApaNESE
 • CHIna
 • HOrrible
 • TErrible

 

Quy tắc 6: Không bao giờ nhấn 2 âm tiết kế nhau.

 

Quy tắc 7: Hậu tố ABLE, IBLE luôn đọc /ơ + bl/ và không bao giờ nhấn

 • COMfortable /KUM + f + tơ + bl/
 • VEGEtables
 • DOable
 • teachable
 • learnable
 • datable
 • marriageable adj
 • knowledgeable adj =
  hiểu biết nhiều
 • unmistakable =
  không nhẫm lẫn được
 • laughable =
  nực cười
 • usable
 • clickable
 • watchable
 • eatable>
  edible adj =
  ăn được: không độc
 • adj
  palatable =
  ăn được: không ngon không dở
 • drinkable
 • wearable adj =
  mặc được
 • audible adj =
  đủ to để nghe

 

Quy tắc 8: Đuôi AGE thường đọc là /idj/ và không nhấn.

 • image =
  picture
 • photo
 • advantage
 • encourage
 • dosage
 • wastage
 • coinage
 • usage
 • hostage =
  con tin
 • forage v. =
  hái lượm thức ăn rơi vãi trên mặt đất

Lưu ý một số ngoại lệ: 

 • mirage 
  (age đọc là a: và ge đọc là sờ số 4) = ảo ảnh
 • camouflage =
  ngụy trang
 • entourage =
  đoàn tùy tùng
 • sabotage =
  phá hoại
 • espionage =
  tội gián điệp
 • ngoại lệ:
  teenage =
  tuổi teen

 

Quy tắc 9: Hậu tố ATIVE thường đọc là /ơ+tiv/ và không nhấn

 • alternative
 • relative
 • speculative =
  mang tính suy đoán
 • negative
 • evaluative
 • operative 

Vài ngoại lệ: /ei+tiv/ nhấn EI

 • native
 •  
  innovative =
  có tính đổi mới sáng tạo

 

Quy tắc 10:  Hậu tố ATE trong một động từ đọc là /eight/, không phải động từ thì ATE thường đọc là /ợt/

 • to graduate
 • a college graduate =
  người đã tốt nghiệp ĐH
 • passionate adj. =
  đầy đam mê adj
 • ultimate adj =
  cao nhất, tột cùng
 • appropriate adj =
  phù hợp, thích hợp
 • to appropriate =
  chiếm đoạt
 • certificate n.
 • climate n. =
  khí hậu

 

Vài ngoại lệ:

 • danh từ =
  mate =
  friend 
 • a primate =
  động vật linh trưởng
 • candidate =
  ứng cử viên
 • carbohydrate =
  tinh bột, đường bột
 • adj
  innate =
  bẩm sinh

 

Quy tắc 11: AI thường đọc là  /ei/

 • DAILY
 • AIM
 • available
 • entertainment
 • claim
 • MAIN
 • FAINT
 • PAIN
 • PAINT
 • TAIlor =
  thợ may nam
 • seamstress =
  thợ may nữ
 • RAISE
 • AIDS
 • acquaintance
 • contain

 

Quy tắc 12: AU thường đọc là /o/

 • Australia
 • author
 • cause /ko:z/
 • PAUSE /z/
 • daunting =
  challenging =
  difficult
 • AUdible =
  đủ to đủ rõ để nghe
 • adj
  inaudible
 • LAUNCH =
  phóng ra, phóng tên lửa, ra mắt sản phẩm
 • AUtomate v. =
  tự động hóa /Ó + tơ + MEIT/
 • LAUDABLE adj =
  đáng khen

 

Quy tắc 13: OA thường đọc là /Ô/

 • soap
 • boat
 • coat
 • road
 • toad
 • loan
 • bloat
 • float
 • oatmeal =
  yến mạch

 

Quy tắc 14: tất cả những hậu tố sau đều có âm sờ số 3 /SH/

 • TION =
  TIAN =
  CIAN
  SHION =
  SHUN 
 • TIAL =
  CIAL 
 • CIOUS =
  XIOUS 
 • CIENT 
 • nation
 • Egyptian
 • fashion
 • shun
 • essential
 • official
 • precious
 • anxious
 • efficient

 

Quy tắc 15: Âm trước ION, IAN, IAL, ITY, IC, ICAL, luôn nhấn

 • conCLUsion
 • contriBUtion
 • Nation
 • admiRAtion
 • civiliZAtion
 • beneFIcial
 • CRUcial
 • esSENtial
 • natioNALity
 • acTIvity

 

Quy tắc 16: Đa số từ 2 âm mà động từ, danh từ, tính từ viết như nhau thì danh từ nhấn âm 1, không phải danh từ thì nhấn âm 2

 • n.
  CONtrast =
  sự tương phản
 • v.
  conTRAST =
  tương phản
 • n.
  COMplex =
  khu phức hợp
 • adj
  comPLEX =
  phức tạp
 • n.
  COntent =
  nội dung> adj
 • conTENT =
  hài lòng với cuộc sống
 • IMpact n.
 • imPACT v.

 

Vài ngoại lệ: NOUN và VERB nhấn âm 1 như nhau:

 • process
 • access
 • focus
 • contact

 

Quy tắc 17: ADVERB có CALLY cuối, chỉ đọc LY, không đọc CAL (trừ LOCALLY, VOCALLY), nhấn âm trước âm IC

 • economically
 • academically
 • medically
 • typically
 • automatically
 • grammatically
 • technically
 • surgically
 • aesthetically =
  về mặt thẩm mỹ
 • basically
 • practically
 • philosophically
 • politically
 • linguistically

 

Quy tắc 18: phụ âm + L/LE = L/LE đọc là /ô uốn lưỡi/

 • apple
 • table
 • Carlsberg
 • girl
 • Charles Darwin
 • Carl
 • kettle
 • cattle
 • castle
 • whistle
 • rattle
 • struggle
 • settle

 

Quy tắc 19: Lên giọng âm tiết cuối của mỗi từ trong 1 danh sách, lên giọng âm tiết cuối trong câu hỏi YES-NO; Xuống giọng âm tiết cuối khi kết thúc một câu nói, xuống giọng âm tiết cuối trong câu hỏi WH (what, when, where, who, how, why)

Yes-No question: Are you hungry? Do you understand? Would you like some coffee?

Danh sách: eggs, coffee, milk, tea, and candies.

Wh-question: What would you like to drink? How about some beer?

Quy tắc 20: Học thuộc nhiều ngoại lệ, từ có cách đọc rất lạ so với cách viết:

 • colonel =
  đại tá
 • genre =
  thể loại (sờ số 4 như trong Asia), AGE âm cuối là sờ số 4
 • Espionage =
  tội gián điệp
 • sabotage =
  phá hoại công trình của người khác
 • mirage =
  ảo ảnh
 • camouflage =
  ngụy trang
 • entourage =
  đoàn tùy tùng,
 • entrepreneur =
  doanh nhân khởi nghiệp
 • outrage =
  sự giận dữ của dư luận>
  It caused an outrage
 • indict someone =
  truy tố ai đó (C silent).
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Mr. Thi
4 years ago

Các bạn có thắc mắc gì cứ comment nhé!