Những Từ Tiếng Anh Có D Hay Bị Phát Âm Sai

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Những Từ Có D Trong Tiếng Anh Người Việt Hay Phát Âm Sai

Những Từ Có D Trong Tiếng Anh Người Việt Hay Phát Âm Sai: Chữ cái D trong tiếng Anh có trong đại đại đại đa số từ tiếng Anh đọc y hệt như chữ cái Đ trong tiếng Việt nhưng có một số từ có D đọc theo cách phát âm hơi bất ngờ, đó là phải đọc theo âm /dʒ/ như trong từ John.

Sau đây là danh sách những từ tiếng Anh có D với cách phát âm /dʒ/ nhưng nhiều người học viên phát âm sai thành âm Đ mà không hề hay biết:

  • educate v. giáo dục (và các từ trong cùng gia đình: educated, educating, education, educator, educational)
  • graduate: v. n: tốt nghiệp (và các từ trong cùng gia đình: graduated, graduating, graduation)
  • gradual adj. dần dà (và các từ trong cùng gia đình: gradually, graduality)
  • schedule v, n: lịch, lên lịch (và các từ trong cùng gia đình: scheduled, scheduling)
  • individual n, adj: cá nhân (và các từ trong cùng gia đình: individually, individuality)
  • cordial adj. thân mật (hay dùng trịnh trọng trong cụm từ “thân mời: cordially invite” và các từ trong cùng gia đình: cordially (giọng Mỹ /ˈkɔːrdʒəl/, giọng Anh D có thể đọc Đ với riêng từ này  /ˈkɔːdiəl/)

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments