Hướng Dẫn Cách Phát Âm 100 Từ Tận Cùng Bằng ATIVE

phát âm tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Cách Đọc 100 Từ Tận Cùng Bằng ATIVE

Cách Đọc ATIVE Cuối Từ

ATIVE cuối một từ hầu hết đều đọc là /ơ tiv/, trừ một số từ ngoại lệ đọc /EI tiv/, 2 ngoại lệ có ATIVE đọc /AE tiv/.

2 Từ Có ATIVE Đọc Là /AET tiv/:

   1. noncombative
    (ngoại lệ đọc AEtiv)
   2. combative
    (ngoại lệ đọc AEtiv)

36 Từ Có ATIVE Đọc Là /EI tiv/:

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy những từ này đa số đều có điểm chung là có hình thức động từ của chúng tận cùng bằng ATE đọc /eit/, do đó ATIVE đọc /ei tiv/; Thí dụ: tính từ speculative có động từ là speculate. Tuy nhiên, một số từ không có hình thức động từ nào cả nhưng ATIVE vẫn đọc /EI tiv/, thí dụ: vegetative.

   1. native
    (ngoại lệ)
   2. creative
    (ngoại lệ)
   3. legislative
    (ngoại lệ)
   4. innovative
    (ngoại lệ)
   5. imaginative
    (ngoại lệ)
   6. quantitative
    (ngoại lệ)
   7. ulcerative
    (ngoại lệ)
   8. speculative
    (ngoại lệ)
   9. cumulative
    (ngoại lệ)
   10. authoritative
    (ngoại lệ)
   11. qualitative
    (ngoại lệ)
   12. communicative
    (ngoại lệ)
   13. investigative
    (ngoại lệ)
   14. associative
    (ngoại lệ)
   15. illustrative
    (ngoại lệ)
   16. interpretative
    (ngoại lệ)
   17. manipulative
    (ngoại lệ)
   18. contemplative
    (ngoại lệ)
   19. evaluative
    (ngoại lệ)
   20. educative
    (ngoại lệ)
   21. participative
    (ngoại lệ)
   22. regenerative
    (ngoại lệ)
   23. rehabilitative
    (ngoại lệ)
   24. degenerative
    (ngoại lệ)
   25. proliferative
    (ngoại lệ)
   26. integrative
    (ngoại lệ)
   27. vegetative
    (ngoại lệ)
   28. imitative
    (ngoại lệ)
   29. meditative
    (ngoại lệ)
   30. iterative
    (ngoại lệ)
   31. oxidative
    (ngoại lệ)
   32. permeative
    (ngoại lệ)
   33. meliorative
    (ngoại lệ)
   34. overimaginative
    (ngoại lệ)
   35.  
    noncommunicative
    (ngoại lệ)
   36. nonnative
    (ngoại lệ)

Đa Số Các Từ Có ATIVE Đọc Là /ơ tiv/:

   1. alternative 
   2. representative 
   3. conservative 
   4. initiative 
   5. relative 
   6. negative 
   7. narrative
   8. comparative 
   9. imperative
   10. prerogative 
   11. decorative 
   12. derivative 
   13. consultative 
   14. speculative
    (ngoại lệ)
   15. cooperative 
   16. operative 
   17. tentative 
   18. indicative 
   19. lucrative 
   20. informative 
   21. collaborative
   22. provocative 
   23. formative
   24. affirmative 
   25. normative 
   26. sedative 
   27. commemorative
   28. preservative 
   29. appreciative 
   30. evocative 
   31. restorative 
   32. curative 
   33. preoperative
   34. postoperative 
   35. predicative 
   36. generative 
   37. exploitative 
   38. palliative 
   39. figurative
   40. demonstrative
   41. pejorative 
   42. preventative 
   43. uncooperative 
   44. laxative 
   45. superlative 
   46. unimaginative 
   47. unrepresentative 
   48. argumentative 
   49. talkative
   50. causative 
   51. overtalkative
   52. mutative
   53. neurodegenerative
   54. neoconservative
   55. performative
   56. misrepresentative
   57. overconservative
   58. nonrepresentative
   59. noncumulative
   60. noncreative
   61. noncooperative
   62. nonspeculative
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments