850 từ vựng cơ bản nhất trong tiếng Anh
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết

Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết come đến, tới, lại,        /kʌm/   get nhận, có được   /ɡet/     give đưa, cho, trao    /ɡɪv/     go đi            /ɡoʊ/    keep giữ, giữ [Đọc tiếp]