HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 96

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 95

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

thử thách dịch Việt Anh TiengAnhOnline.com
HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Tập Dịch Việt Anh – Thử Thách Số 94

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 93

Dịch sang tiếng Anh câu sau: Giàu mà không giỏi có thể là may mắn, giỏi mà chưa giàu không nhất định là do kém may mắn mà là chưa đủ giỏi hoặc giỏi đủ nhưng chưa biết cách bán tài năng của mình. [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 92

  Mỗi bậc cha mẹ nuôi dưỡng con mình thành nhân và thành tài là đã làm một phần nhỏ quan trọng góp phần phát triển đất nước. Bạn hãy [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 91

Thức khuya dậy sớm không biết có giúp bạn thành công hay không chứ chắc chắn một điều là bạn sẽ bị thiếu ngủ và lão hóa nhanh hơn. Bạn [Đọc tiếp]

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 90

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.  

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 89

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.  

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 88

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.  

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 87

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.  

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 86

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.  

HỎI ĐÁP VỀ TIẾNG ANH

Thử thách dịch 85

  Bạn hãy nhanh tay viết câu dịch tiếng Anh vào comment nhé! Tất cả comment đều sẽ nhận được feedback.