10 Quy Tắc Ielts Speaking Cần Áp Dụng Để Đạt Điểm Cao

10 QUY TẮC CẦN ÁP DỤNG ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI IELTS SPEAKING

Để đạt điểm cao Ielts Speaking không quá khó nếu bạn hiểu và áp dụng 10 quy tắc vàng sau đây:

  1. Không im lặng quá 3 giây sau khi nghe câu hỏi, không cần nói nhanh nhưng phải nói liên tục đến khi kết thúc. Nếu chưa có ý tưởng thì nói gì đó để câu giờ trước, thí dụ như bạn có thể bình luận về câu hỏi nhưng nhớ chuẩn bị giải thích tại sao bạn nghĩ vậy.
  2. Trả lời thẳng vào vấn đề ngay, sau đó mới giải thích, bổ sung và phát triển ý thêm.
  3. Không được lặp lại 1 từ cuối hoặc vài từ cuối trong câu hỏi, nhưng có thể lặp lại toàn bộ câu hỏi và đổi YOU thành I, YOUR thành MY, nếu có.
  4. Dùng từ đệm để có thời gian suy nghĩ, nhưng không lạm dụng từ đệm (filler words: Uhm, Well, I mean, you know…)
  5. Nói cái đa số trước, thiểu số sau, ý chung chung trước, ý chi tiết sau; hiển nhiên trước, sâu xa sau.
  6. Khi câu hỏi không hỏi về cá nhân bạn, đừng nói về bản thân bạn; khi câu hỏi về cá nhân bạn, trả lời dùng I, đừng nói WE, PEOPLE, YOU.
  7. Để ý câu hỏi dùng danh từ số ít hay số nhiều: số ít thì dùng IT, số nhiều phải dùng THEY, THEM; số ít trả lời 1 ý, số nhiều trả lời tối thiểu 2 ý.
  8. Khi câu hỏi có PEOPLE, nếu được, để tránh quơ đũa cả nắm, bạn nên chia PEOPLE thành 2-3 nhóm: 1. SOME PEOPLE…; 1. OTHERS … ; 3: STILL OTHERS ..
  9. Áp dụng quy tắc cấu trúc song song: A and B, A, B, and C, A, B, C and D. (Thí dụ: I was born here and I grew up here. I like it. In fact, I love it and I cannot live without it.)
  10. Cố kết thúc bằng cách thêm 1 ý tương đương hoặc 1 ý tương phản. Thêm ý tương đương dùng Besides, Of course, Also; thêm ý tương phản dùng However, On the other hand, Having said that.
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments