HỌC TIẾNG ANH NÊN DÙNG TỪ ĐIỂN NÀO?

HỌC TIẾNG ANH NÊN DÙNG TỪ ĐIỂN NÀO?

Để tra từ Anh sang Việt và ngược lại mình dùng từ điển Lạc Việt (miễn phí).

Thỉnh thoảng mình dùng thêm Google Translate để có thêm lựa chọn.

Tra từ Anh Việt hay Việt Anh cần phải rất cẩn thận vì nhiều từ được đưa ra không đúng ý mình cần diễn đạt. Muốn chắc đúng phải xem nhiều thí dụ để cảm nhận và đảm bảo hơn. Các từ điển thường cho vài thí dụ nhưng nếu cảm thấy chưa đủ để hiểu thấu cách dùng từ đó, mình sẽ vào hai nguồn ngữ liệu rất hay đó là https://ludwig.guru/https://youglish.com/  (miễn phí).

Để tra từ Anh-Anh mình dùng từ điển Oxford (miễn phí thì dùng online trên Chrome, còn có phí thì tải app xài nhanh hơn, không quảng cáo). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

Đối với một số từ ít gặp thì có khi phải tra cứu thêm nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, những lựa chọn nói trên đã dư đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Anh lên đến Ielts Band 9. Chúc các bạn học tốt!