English Idioms & Sayings
IDIOMS - Thành ngữ, quán ngữ tiếng Anh

50 Idiom Về Bộ Phận Cơ Thể

50 Idiom Liên Quan Đến Bộ Phận Cơ Thể Bài học này giới thiệu đến các bạn những Idiom tiếng Anh có chứa một từ liên quan một bộ phận [Đọc tiếp]

English Idioms & Sayings
IDIOMS - Thành ngữ, quán ngữ tiếng Anh

50 Idiom Liên Quan Màu Sắc

50 Idioms Nào Có Chứa Một Từ Chỉ Màu Sắc? Thành ngữ tiếng Anh (tạm gọi Idiom) vô cùng phong phú đa dạng và nhiều về số lượng. Để dễ [Đọc tiếp]

English Idioms & Sayings
IDIOMS - Thành ngữ, quán ngữ tiếng Anh

27 Idiom Liên Quan Đến Rau Quả

27 Thành Ngữ Tiếng Anh Nào Liên Quan Đến Các Loại Rau Quả? Thành ngữ tiếng Anh (idiom, expressions nói chung) là những cách nói rất thú vị, đem lại [Đọc tiếp]

English Idioms & Sayings
IDIOMS - Thành ngữ, quán ngữ tiếng Anh

20 Idiom Liên Quan Đến Vũ Khí

20 Thành Ngữ Tiếng Anh Nào Liên Quan Đến Các Loại Vũ Khí? Thành ngữ tiếng Anh (idiom, expressions nói chung) là những cách nói rất thú vị, đem lại [Đọc tiếp]