20 Tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

20 tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh bạn không thể không biết

20 tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

 20 Tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Sau đây là danh sách 20 tính từ tiếng Anh phổ biến nhất, được dùng đến nhiều nhất trong thực tế.

 

 Tính từ Phiên âm Nghĩa

1. NEW

/nju:/ mới

2. GOOD

/gud/ tốt

3. FREE

 /fri:/  tự do, miễn phí

4. FRESH

 /freʃ/  tươi

5. DELICIOUS

/di’liʃəs/ ngon

6. FULL

/ful/  đầy, no

7. SURE

/ʃuə/  chắc chắn

8. CLEAN

/kli:n/  sạch

9. WONDERFUL

 /’wʌndəful/  tuyệt vời

10. SPECIAL

 /’speʃəl/  đặc biệt

11. SMALL

/smɔ:l/  nhỏ

12. FINE

/fain/ tốt, khỏe

13. BIG

/big/ to

14. GREAT

 /greit/  vĩ đại, lớn, tuyệt vời

15. REAL

 /ˈriəl/  thực, thật

16. EASY

 /’i:zi/  dễ

17. BRIGHT

 /brait/  sáng

18. DARK

 /dɑ:k/  tối

19. SAFE

/seif/ an toàn

20. RICH

 /ritʃ/  giàu
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments