Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại Từ Chỉ Định THIS, THAT, THESE, THOSE

Để có thêm công cụ để đặt câu, ta cần biết về những từ này….

Nghĩa:

 THIS = này, cái này, đây

THESE = số nhiều của THIS

THAT =đó, cái đó, điều đó

THOSE = số nhiều của THAT

Cách dùng:

– Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ

– Đại từ chỉ định có thể  không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ

Ví dụ:

  •  This car is very fast. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh)
  • This is a basic lesson.  = Đây là một bài học cơ bản.
  • These lessons are easy to understand. = Những bài học này dễ hiểu.
  • These are basic lessons = Những cái này là những bài học cơ bản. 
  • That dog is vicious. = Con chó đó dữ lắm.
  • That is my daughter. = Đó là con gái tôi. 
  • Those pills are aspirins. = Mấy viên thuốc đó là aspirin.
  • Those are my children  = Mấy đứa đó là con của tôi. 

 

Hãy tham khảo thêm bài:đại từ sở hữu

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments