Đại từ phản thân trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại Từ Phản Thân Trong Tiếng Anh

Lưu ý: khi nói tự làm gì đó thì chỉ cần dùng đại từ phản thân, không cần thêm BY vì “BY….

Đại từ chủ ngữ Đại từ phản thân 
 I
MYSELF
 WE
OURSELVES
 YOU (số ít)
YOURSELF
 YOU (số nhiều)
YOURSELVES
 THEY
THEMSELVES
 HE
HIMSELF
 SHE
HERSELF
 IT
ITSELF

Thí dụ:

  • I’ll do it myself. = Tôi sẽ tự mình làm
  • I cut myself when I shaved this morning. = Tôi tự làm trầy da mặt mình khi cạo râu sáng nay.
  • That man is talking to himself. Is he insane?= Người đàn ông đó đang tự nói chuyện một mình. Ông ta có bị tâm thần không?
  • He shot himself. = Anh ấy tự bắn mình (để tự vẫn hoặc vô tình).  

 

Lưu ý: khi nói tự làm gì đó thì chỉ cần dùng đại từ phản thân, không cần thêm BY vì “BY + đại từ phản thân” sẽ có nghĩa là “1 mình”

  • I eat by myself every day = Hàng ngày, tôi ăn một mình.
  • I cooked everything myself = tôi đã tự nấu mọi thứ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments