Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh

Một đại từ sở hữu rất hữu ích. Bạn biết tại sao không? Vì nó giúp người nói khỏi phải lặp lại một ngữ danh từ có tính chất sở hữu.

Thí dụ:

Nếu anh A nói:

  • My computer is so slow. = Máy vi tính của tôi chạy chậm quá!

Anh B đáp:

  • My computer is even slower than your computer. = Máy vi tính của tôi còn chậm hơn máy vi tính của anh!

→ Thì như vậy anh B lặp lại cả một cụm từ dài.

 

Trong tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế việc dài dòng vô ích đó. Lúc này biết sử dụng đại từ sở hữu là rất cần thiết.

Sẵn đây để ôn lại bài trước, sau đây là bảng gồm 4 cột : Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu tương ứng, đại từ sở hữu tương ứng:

 

 Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu   Đại Từ Sở Hữu  Phiên Âm Quốc Tế 
TôiI MY: của tôi

MINE

/main/
Chúng tôi: WE OUR: của chúng tôi/ta

OURS

/’auəz/
BạnYOU YOUR: của bạn

YOURS

/jɔ:z/
Các bạnYOU YOUR: của các bạn

YOURS

/jɔ:z/
Anh ấyHE HIS: của anh ấy

HIS

/hiz/
Cô ấySHE HER: của cô ấy

HERS

/hə:z/
IT ITS: của nó

ITS

/its/
HọTHEY THEIR: của họ, của chúng

THEIRS

/ðeəz/

 

Trong thí dụ đầu bài, nếu dùng đại từ sở hữu, thay vì nói:

My computer is even slower than your computer – ta sẽ nói gọn hơn như thế nào?

Đáp án:

Mine is even slower than yours.

 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

3 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments