Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Đại Từ Tân Ngữ Trong Tiếng Anh

Đại từ tân ngữ cũng là đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ. Đại từ phản thân là đại từ đặc biệt phải dùng khi chủ ngữ và bổ ngữ là một.

 

Đại từ tân ngữ

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ 
I
 ME
  YOU   YOU
 WE  US
 THEY  THEM
 HE  HIM
 SHE  HER
 IT  IT

 

Thí dụ:

  • You know me. = Anh biết tôi. (YOU là chủ ngữ, ME là tân ngữ) 
  • I dislike him = Tôi không thích anh ta.
  • I love her = Tôi yêu cô ấy

 

Bài tham khảo: đại từ sở hữu 

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments