Ngày, Tháng, Năm, 4 Mùa, Cách Nói Giờ

Ngày, Tháng, Năm, 4 Mùa, Cách Nói Giờ

Bài này sẽ chỉ bạn cách nói ngày, tháng, năm và 4 mùa trong tiếng Anh. Nói ngày âm lịch rất đơn giản.

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

 • MONDAY = thứ hai , viết tắt = MON
 • TUESDAY = thứ ba, viết tắt = TUE
 • WEDNESDAY = thứ tư, viết tắt = WED
 • THURSDAY = thứ năm, viết tắt = THU
 • FRIDAY = thứ sáu, viết tắt = FRI
 • SATURDAY = thứ bảy, viết tắt = SAT
 • SUNDAY = Chủ nhật, viết tắt = SUN

 

Khi nói, vào thứ mấy, phải dùng giới từ ON đằng trước thứ.

VD: On Sunday, I stay at home. (Vào ngày chủ nhật. tôi ở nhà).

CÁC THÁNG TRONG NĂM

 • January /ˈdʒænjueri/  ( viết tắt = Jan ): tháng 1

  February /ˈfebrueri/ 
  ( viết tắt = Feb): tháng 2
  March /mɑːrtʃ/  
  ( viết tắt = Mar): tháng 3
  April /ˈeɪprəl/ 
  ( viết tắt = Apr): tháng 4
  May /meɪ/  
  ( 0 viết tắt ): tháng 5
  June /dʒuːn/ 
  ( 0 viết tắt ): tháng 6 
  July /dʒuˈlaɪ/  
  ( 0 viết tắt ):  tháng 7
  August /ɔːˈɡʌst/ 
  ( viết tắt = Aug ): tháng 8
  September /sepˈtembər/
  ( viết tắt = Sept ): tháng 9
  October /ɑːkˈtəʊbər/ 
  ( viết tắt = Oct ): tháng 10
  November /nəʊˈvembər/  
  ( viết tắt = Nov ): tháng 11
  December /dɪˈsembər/  
  ( viết tắt = Dec ): tháng 12

 

Khi nói, vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng

VD: In september, students go back to school after their summer vacation. (Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè)

NÓI NGÀY TRONG THÁNG

Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.

VD: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd

Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.

VD: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu)

Khi nói vào ngày nào trong tháng, phải dùng giới từ ON trước ngày.

VD: On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day. (Vào ngày 4 tháng 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ).

4 MÙA

 • SPRING = Mùa xuân
 • SUMMER = Mùa hè
 • AUTUMN = Mùa thu (Người Mỹ dùng chữ FALL thay cho AUTUMN -“fall” có nghĩa là “rơi”, mà mùa thu thì lá rụng nhiều!?)
 • WINTER = Mùa đông

 

Khi nói vào mùa nào, ta dùng giới từ IN.

VD: It always snows in winter here = Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông.

CÁCH NÓI GIỜ

Ở đây ta sẽ lấy 9 giờ làm mẫu. Bạn có thể dựa vào mẫu để thay đổi con số cần thiết khi nói giờ.

 • 9:00 =
  IT’S NINE O’CLOCK hoặc
  IT’S NINE.
 • 9:05 =
  IT’S NINE OH FIVE hoặc
  IT’S FIVE PAST NINE hoặc
  IT’S FIVE MINUTES AFTER NINE.
 • 9:10 =
  IT’S NINE TEN hoặc
  IT’S TEN PAST NINE hoặc
  IT’S TEN MINUTES AFTER NINE.
 • 9:15 =
   QUARTER PAST NINE hoặc
  IT’S A QUARTER AFTER NINE.
 • 9:30 =
  IT’S NINE THIRTY hoặc
  IT’S HALF PAST NINE.
 • 9:45 =
  IT’S NINE FORTY FIVE hoặc
  IT’S A QUATER TO TEN (9 giờ 45 hoặc 10 giờ kém 15)
 • 9:50 =
  IT’S NINE FIFTY hoặc
  IT’S TEN TO TEN (9 giờ 50 hoặc 10 giờ kém 10)
 • 12:00 =
  IT’S TWELVE O’CLOCK hoặc
  IT’S NOON (giữa trưa nếu là 12 giờ trưa) hoặc
  IT’S MIDNIGHT (đúng nửa đêm, nếu là 12 giờ đêm)

 

Để nói rõ ràng giờ trưa, chiều, tối hay giờ sáng ta chỉ cần thêm AM hoặc PM ở cuối câu nói giờ.

 • AM: chỉ giờ sáng (sau 12 giờ đêm đến trước 12 giờ trưa)
 • PM: chỉ giờ trưa, chiều tối (từ 12 giờ trưa trở đi)

Chú thích:

Dành cho bạn nào tò mò muốn biết AM và PM viết tắt của chữ gì thôi, vì ngay cả người bản xứ có khi cũng không nhớ thông tin này:

+ AM viết tắt của chữ Latin ante meridiem (nghĩa là trước giữa trưa)

+ PM viết tắt của chữ Latin post meridiem (nghĩa là sau giữa trưa)

Thí dụ:

 • IT’S NINE AM = 9 giờ sáng.
 • IT’S NINE PM. = 9 giờ tối.
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments