Học cách đếm trong tiếng Anh

 

Học cách đếm trong tiếng Anh

Số đếm dùng để cho biết số lượng, mã số. Trong bài này ta sẽ học kỹ về số đếm

SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG ANH

 

      0.

ZERO

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 11. eleven
 12. twelve
 13. thirteen
 14. fourteen
 15. fifteen
 16. sixteen
 17. seventeen
 18. eighteen
 19. nineteen
 20. twenty
 21. twenty-one
 22. twenty-two
 23. twenty-three
 24. twenty-four
 25. twenty-five
 26. twenty-six
 27. twenty-seven
 28. twenty-eight
 29. twenty-nine
 30. thirty
 31. thirty-one

   

forty  :   40

 

fifty    :     50

   

sixty  :    60

     

seventy :     70

     

eighty      :        80

     

ninety  :        90

     

a/one hundred  :100

     

one thousand  :1,000

      

a/one million    :           1,000,000

* Khi một số cần kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm AND ngay trước hàng đơn vị hoặc hàng chục.

Thí dụ:

   

one hundred and ten:110
   
one thousand, two hundred and fifty :1,250
two thousand and one  :  2,001

* Trong tiếng Việt, ta dùng dấu . (dấu chấm) để phân cách mỗi 3 đơn vị số từ phải sang trái. Nhưng trong tiếng Anh, PHẢI dùng dấu , (dấu phẩy)

57,458,302

* Số đếm khi viết ra không bao giờ thêm S khi chỉ muốn cho biết số lượng của danh từ đi liền sau số.

VD:

THREE CARS = 3 chiếc xe hơi  (THREE không thêm S )

* Nhưng khi bạn muốn nói số lượng con số nào đó nhiều hơn hai, bạn thêm S vào số chỉ số lượng con số

VD:

FOUR NINES, 2 ZEROS = 4 SỐ 9, 2 SỐ 0

* Ngoài ra, những số sau đây khi thêm S sẽ có nghĩa khác, không còn là 1 con số cụ thể nữa mà là một cách nói ước chừng, nhớ là bạn phải có OF đằng sau:

TENS OF = hàng chục..

DOZENS OF = hàng tá…

HUNDREDS OF = hàng trăm

THOUSANDS OF = hàng ngàn

MILLIONS OF = hàng triệu

BILLIONS OF = hàng tỷ

Thí dụ:

EVERYDAY, MILLIONS OF PEOPLE IN THE WORLD ARE HUNGRY. (Mỗi ngày có hàng triệu người trên thế giới bị đói)

* Cách đếm số lần:

ONCE = một lần (có thể nói
ONE TIME nhưng không thông dụng bằng ONCE)
TWICE = hai lần (có thể nói
TWO TIMES nhưng không thông dụng bằng TWICE)

*Từ ba lần trở lên, ta phải dùng ” Số từ + TIMES” :

THREE TIMES = 3 lần

FOUR TIMES = 4 lần

– Thí dụ:

I HAVE SEEN THAT MOVIE TWICE. = Tôi đã xem phim đó hai lần rồi.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments