Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Tính Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh

Tính Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh: Một tính từ sở hữu là từ đứng trước danh từ để cho biết rằng danh từ đó là của ai. Để nhắc lại bài trước, trong bảng sau, ta sẽ có 3 cột: Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu tương ứng với từng đại từ nhân xưng và phiên âm quốc tế của tính từ nhân xưng đó:

 

 Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu  Phiên Âm Quốc Tế 
 Tôi: I →   MY: của tôi  /mai/
 Chúng tôi: WE →   OUR: của chúng tôi, của chúng ta  /’auə/
 Bạn: YOU →   YOUR: của bạn  /jɔ:/
 Các bạn: YOU →   YOUR: của các bạn  /jɔ:/
 Anh ấy: HE →   HIS: của anhấy  /hiz/
 Cô ấy: SHE →   HER: của côấy  /hə:/ 
 Nó: IT →   ITS: của nó  /its/
 Họ, chúng nó: THEY →   THEIR: của họ, của chúng  /ðeə/

Thí dụ:

  • CAR = xe hơi
  • MY CAR = xe hơi của tôi (I like my car: Tôi thích xe hơi của tôi.)
  • HOUSE = nhà
  • HIS HOUSE = nhà của anh ấy. (He is trying to sell his house: Anh ấy đang cố bán nhà của anh ấy.)

 

 

Bài tham khảo thêm:những trường hợp đặc biệt về tính từ

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

ban có thể cho câu được không