18 Từ Vựng Chủ Đề Tình Trạng Hôn Nhân – Đám Cưới

18 Từ Vựng Chủ Đề Tình Trạng Hôn Nhân – Đám Cưới

 • wedding ring /ˈwedɪŋ rɪŋ/: Nhẫn cưới
 • wedding cake  /ˈwedɪŋ keɪk/: Bánh cưới
 • wedding dress  /ˈwedɪŋ dres/: Váy cưới
 • honeymoon /ˈhʌnimuːn/ : Trăng mật
 • wedding anniversary /ˈwedɪŋ ænɪvɜːrsəri/: Kỉ niệm ngày cưới

 

 • single /ˈsɪŋɡl/: Độc thân
 • engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: Đính hôn
 • married /ˈmærid/: Có gia đình
 • separated /ˈsepəreɪtɪd/: Ly thân
 • divorced /ˈvɔːrst/: Ly hôn
 • widow  /ˈwɪdoʊ/: Quả phụ/người góa chồng
 • widower /ˈwɪdoʊər/: Người góa vợ

 • marriage /ˈmærɪdʒ/: Hôn nhân
 • wedding /ˈwedɪŋ/: Đám cưới
 • bride /braɪd/: Cô dâu
 • bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/: Chú rể
 • best man /ˌbest ˈmæn/: Phù rể
 • bridesmaid /ˈbraɪdzmeɪd/: Phù dâu

Cùng tham khảo thêm bài chủ đề gia đình

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

ko hay