Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

Từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

 

Phân biệt PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY:Tâm thần là một nhánh của thuốc đề cập đến tâm trí con người – thường là bệnh của tâm trí biểu hiện trong hành vi phi lý. Tâm lý học là một chủ đề học thuật, khoa học của tâm trí con người, và có xu hướng ít quan tâm đến chứng điên cuồng và quan tâm nhiều hơn đến các hiện tượng tinh thần như nhận thức, cảm xúc, niềm tin, cá tính và vân vân. Bác sĩ tâm thần có bằng y khoa (M.D.) và thực hành y khoa; nhà tâm lý học thường dạy ở một trường đại học và có bằng tiến sĩ (tiến sĩ).

 PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY

Psychiatry is a branch of medicine that deals with the human mind–usually diseases of the mind that manifest in irrational behavior.  Psychology is an academic subject, the science of the human mind, and tends to be less interested in insanity and more interested in mental phenomena such as perception, emotion, belief, personality, and so on.  The psychiatrist has a medical degree (M.D.) and a medical practice; the psychologist generally teaches in a university and has an academic degree (Ph.D.).

 

“Cần phải học thường xuyên.

Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường.

Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức.

Học ở ngoài trường là một cộng việc suốt đời!”

tham khảo thêm bài: phân biệt giữa because và as,since và for

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments