32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

The Pope /ðə poʊp/: Đức Giáo Hoàng

church /tʃɜːrtʃ/: nhà thờ

Bishop /ˈbɪʃəp/: Giám mục

Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/: Đức Hồng Y

Carol  /ˈkærəl/: Thánh ca

Christian costumes /ˈkrɪstʃən ˈkɑːstuːm/:  đạo phục đạo Chúa

Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/:  Ki tô giáo

Christmas /ˈkrɪsməs/: Lễ Giáng Sinh

church choir /tʃɜːrtʃ ˈkwaɪər/: hội Thánh ca

cleanse someone from his sin /klenz ˈsʌmwʌn frəm hɪz sɪn/: rửa tội cho ai đó

confession /kənˈfeʃn/: sự xin tội

Easter /ˈiːstər/: Lễ Phục Sinh

faith = creed = religion /feɪθ/ = /kriːd/ = /rɪˈlɪdʒən/: tín ngưỡng

God /ɡɑːd/: Đức Chúa Trời

heaven /ˈhevn/: thiên đàng

Jesus Christ /ˈdʒiːzəs kraɪst/: Chúa Giê-Su

monk /mʌŋk/: tu sĩ

Mother Mary /ˈmʌðər ˈmɛːri/: Đức Mẹ Mary

parish /ˈpærɪʃ/: giáo xứ

Pastor /ˈpæstər/: Mục sư

Priest /priːst/: Linh mục

Roman Catholicism /ˈroʊmən kəˈθɑːləsɪzəm/: Công giáo

salvation /sælˈveɪʃn/: sự cứu rỗi

Sister /ˈsɪstər/: bà sơ

The Bible /ðə ˈbaɪbl/: Kinh Thánh

The Church /ðə tʃɜːrtʃ/: Giáo Hội

the Creator /ðə kriˈeɪtər/: đấng tạo hóa

the great hall /ðə ɡreɪt hɔːl/: thánh đường

the holy cross /ðə ˈhoʊli krɔːs/: thập tự giá, thánh giá

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com.

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

10 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
M.huyendieu
M.huyendieu
2 years ago

Cho con hỏi: “tham dự Thánh lễ” trong tiếng anh thì như thế nào ạ?
Con cảm ơn nhiều ạ

Anonymous
Anonymous
2 years ago

từ giáo xứ dịch sang tiếng anh như thế nào ạ

Ielts Mr Thi
Admin
Reply to  Anonymous
2 years ago

Trong bài có đó bạn: PARISH.

Alberto
Alberto
3 years ago

confession nghĩa là xưng tội (xưng thú tội lỗi của mình) chứ không phải xin tội đâu nhé.

Teresa
Teresa
3 years ago

cho em hỏi “lễ truyền chức trong tiếng anh là gì?

Anonymous
Anonymous
4 years ago

từ BAN LỄ SINH trong tiếng Anh là gì?

Anonymous
Anonymous
4 years ago

cho mk hỏi dòng tu tiếng anh là gì??

Ielts Mr Thi
Admin
Reply to  Anonymous
4 years ago

Một dòng tu tiếng Anh là “a religious order”.

Anonymous
Anonymous
Reply to  Ielts Mr Thi
2 years ago

Buổi lễ là gì ạ

nguyễn trung du
nguyễn trung du
5 years ago

thank you so much