63 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động, Hành Động

63 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hoạt Động, Hành Động

carry /ˈkæri/: cầm, vác

catch /kætʃ/: đỡ lấy

climb /klaɪm/: leo trèo

dive /daɪv/: lặn

drop /drɑːp/: đánh rơi, rơi

fall /fɔːl/: ngã

flick /flɪk/: búng

hit /hɪt/: đánh

hold /hoʊld/: cầm

jump /dʒʌmp/: nhảy

kick /kɪk/: đá

leap /liːp/: nhảy qua

lift /lɪft/: nâng lên

crawl /krɔːl/: bò

jog /dʒɑːɡ/: chạy bộ (tập thể dục)

crouch /kraʊtʃ/: thu mình, nép mình lại

tap /tæp/: vỗ, gõ nhẹ

bend /bend/: uốn cong

paint /peɪnt/: sơn, quét sơn

paste /peɪst/: dán (bằng hồ), bọc bột, xay( pate)

pick /pɪk/: hái, nhổ, cuốc, xỉa, mở, cạy

plant /plænt/: gieo, trồng

play /pleɪ/: chơi, nô đùa, đùa giỡn

point /pɔɪnt/: chỉ, trỏ, nhắm, chĩa

pour /pɔːr/: rót, đổ, giội, trút

pull /pʊl/: lôi, kéo, giật

punch /pʌntʃ/: đấm

push /pʊʃ/: xô, đẩy

put down /ˈpʊt.daʊn/: hạ xuống

rake /reɪk/: cào, cời

read /riːd/: đọc            

row /roʊ/: chèo thuyền

run /rʌn/: chạy

sail /seɪl/: điều khiển, lái (thuyền buồm)

scrub /skrʌb/: lau, chùi, cọ, rửa

see /siː/: thấy, trông thấy, nhìn thấy, xem, quan sát, xem xét

set /set/: bố trí, để, đặt, bày (bàn ăn)

sew /soʊ/: may, khâu

pat /pæt/: vỗ

shout /ʃaʊt/: la hét, hò hét, reo hò

walk /wɔːk/: bước đi

tickle /ˈtɪkl/: cù

throw /θroʊ/: ném

tell /tel/: nói, nói với, nói lên, nói ra

talk /tɔːk/: trò chuyện, nói chuyện

swing /swɪŋ/: đua đưa, lúc lắc

swim /swɪm/: bơi

sweep /swiːp/: quét qua, lan ra, di chuyển nhanh trên một vùng

stroke /stroʊk/: vuốt ve

stretch /stretʃ/: duỗi tay chân

stop /stɑːp/: ngừng, nghỉ, thôi

stand /stænd/: đứng

squat /skwɑːt/: ngồi xổm

sneeze /sniːz/: hắt hơi

slip /slɪp/: trượt ngã

slap /slæp/: tát

sleep /sliːp/: ngủ

ice-skate /ˈaɪs skeɪt/: trượt băng

board-skate /bɔːrd skeɪt/: trượt ván

sit /sɪt/: ngồi

sing /sɪŋ/: hát, hót

show /ʃoʊ/: cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem

tiptoe /ˈtɪptoʊ/: đi nhón gót chân

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

12 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
2 years ago

hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymous
Anonymous
2 years ago

?

Minh
Minh
3 years ago

Rất bổ ích

Anonymous
Anonymous
4 years ago

rat hay…….

Anonymous
Anonymous
4 years ago

được nha

Mina
Mina
4 years ago

Hay . Trang rất bổ ích , xem rất nhiêu mà giờ mới ghi . Hhhh

Anonymous
Anonymous
4 years ago

ok

Free fire
Free fire
4 years ago

Rat thu vi

Anonymous
Anonymous
4 years ago

hhhh

Anonymous
Anonymous
4 years ago

ngầu lắm bạn ạ

Mr. Thi
5 years ago

Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn sẽ quay lại xem nhiều bài đăng bổ ích khác và giới thiệu cho người quen cùng xem.

Jack Nguyen
5 years ago

Trang rất bổ ích