Go to the dogs là gì?

Go to the dogs là gì?

Go to the dogs: v. sa sút trầm trọng, xuống cấp nặng

  •  After Joe retired, the business went to the dogs. (Sau khi Joe nghỉ hưu, doanh nghiệp đó đã làm ăn sa sút rất nhiều.)
  • Everything went to the dogs after he started drinking heavily. (Mọi thứ trở nên sa sút sau khi anh ấy bắt đầu nhậu nhẹt bê tha.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments