Kick the can down the road là gì? – Phrase of the day

Kick the can down the road là gì?

Kick the can down the road: v. trì hoãn quyết định, hành động nào đó, trì hoãn, tránh né quyết định hoặc làm gì đó với hy vọng người khác sẽ làm thay

  • Rather than addressing our problems, they kick the can down the road, extending them to future generations. (Thay vì giải quyết vấn đề, họ lại trì hoãn, để kéo dài sang các thế hệ tương lai.)
  • We can’t kick the can down the road because we’ve run out of road”. (Chúng ta không thể tiếp tục lần lựa mãi, bởi vì chúng ta đã không còn thời gian để lần lựa nữa.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments