Lose one’s marbles là gì? – Phrase of the day

Lose one’s marbleslà gì?

Lose one’s marbles (idiom) v. bị lẫn trí, bị điên, bị bệnh tâm thần

  • When he started ranting about how the government was out to get him, I thought he’d lost his marbles. (Khi hắn lải nhải về âm mưu hãm hại hắn của chính phủ, tôi nghĩ hắn đã bị tâm thần rồi.)
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments