Lose one’s marbles là gì? – Phrase of the day

Lose one’s marbleslà gì?

Lose one’s marbles (idiom) v. bị lẫn trí, bị điên, bị bệnh tâm thần

  • When he started ranting about how the government was out to get him, I thought he’d lost his marbles. (Khi hắn lải nhải về âm mưu hãm hại hắn của chính phủ, tôi nghĩ hắn đã bị tâm thần rồi.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments