Put one’s money where one’s mouth is là gì? – Phrase of the day

Put one’s money where one’s mouth is là gì?

Put one’s money where one’s mouth is: v. dùng hành động thay vì lời nói để chứng minh

  •  Your promises are empty. Why don’t you put money where your mouth is? (Anh chỉ toàn hứa suông. Sao anh không dùng hành động chứng minh lời hứa của anh đi?)
  • It’s time for the mayor to put his money where his mouth is and increase funding for schools. (Đã đến lúc ông thị trưởng nên hành động và thực hiện lời hứa tăng ngân sách cho các trường học.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments