REST ON ONE’S LAURELS là gì – Phrase of the day

REST ON ONE’S LAURELS là gì?

to rest on one’s laurels: v. v. ngủ quên trên chiến thắng

(khi ứng dụng vào câu thì thay “one’s” bằng tính từ sở hữu phù hợp, như its, his, her, my, your, their…)

  • The multi-billionaire Elon Musk is not one to rest on his laurels. (Tỷ phú Elon Musk không phải một tỷ phú thích ngủ quên trên chiến thắng của mình.)
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments