TRA TỪ ĐIỂN NHANH

Doubleclick từ bất kỳ để tra nghĩa nhanh

KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI TẬP CƠ BẢN
ĐĂNG NHẬP
THẮC MẮC TIẾNG ANH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Thi


Mr.Duy


Kiến thức cơ bản - Ngữ pháp cơ bản
Tiêu đề Lượt xem

Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản
165899

Đại từ nhân xưng
96351

Tính từ sở hữu
68848

Đại từ sở hữu
62896

Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều
98023

Mạo từ bất định "A" và "AN"
55599

ĐỘNG TỪ "TO BE" -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE
110512

Mạo từ xác định THE
50990

Câu hỏi WH với TO BE
58901

Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
47734

Cấu trúc THERE IS.../THERE ARE...
51863

Câu hỏi YES - NO với động từ TO BE
34330

Câu hỏi OR với động từ TO BE
25698

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
107866

Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân
33695

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
115295

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
84614

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
193972

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
71908

Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu
27847

Tương lai với GOING TO
44031

SO SÁNH HƠN
128728

SO SÁNH BẰNG
26318

SO SÁNH NHẤT
62673

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0
50634

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1
88873

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
93959

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
76836

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
79682

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
32217

Cấu trúc HAVE SOMEONE DO SOMETHING
53943

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (1/8)
17731

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (2/8)
9288

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (3/8)
10267

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (4/8)
7804

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (5/8)
8700

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (6/8)
7339

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (7/8)
7538

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (8/8)
11031

Động từ WISH, một dạng câu điều kiện
36808

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
20640

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
22630

CÂU HỎI ĐUÔI (TAG -QUESTIONS)
51728

TÍNH TỪ - NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
10727

TRẠNG TỪ NÓI CHUNG VÀ TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT VERY
8357

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
33760

BỊ ĐỘNG CÁCH (PASSIVE VOICE)
37623

GIỚI TỪ TIẾNG ANH
41087

TOO/SO và EITHER/NEITHER
26697

CẤU TRÚC SO...THAT
19018

1 2, Next


Đang hiển thị : 1 - 50 / 62