TRA TỪ ĐIỂN NHANH

Doubleclick từ bất kỳ để tra nghĩa nhanh

KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI TẬP CƠ BẢN
ĐĂNG NHẬP
THẮC MẮC TIẾNG ANH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Thi


Mr.Duy


Kiến thức cơ bản - Ngữ pháp cơ bản
Tiêu đề Lượt xem

Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản
195739

Đại từ nhân xưng
115862

Tính từ sở hữu
81275

Đại từ sở hữu
76906

Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều
119006

Mạo từ bất định "A" và "AN"
65844

ĐỘNG TỪ "TO BE" -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE
135113

Mạo từ xác định THE
61866

Câu hỏi WH với TO BE
72904

Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
57091

Cấu trúc THERE IS.../THERE ARE...
63031

Câu hỏi YES - NO với động từ TO BE
40770

Câu hỏi OR với động từ TO BE
30730

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
136804

Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân
40843

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
142386

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
114015

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
236349

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
88343

Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu
33444

Tương lai với GOING TO
53085

SO SÁNH HƠN
151470

SO SÁNH BẰNG
31946

SO SÁNH NHẤT
73611

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0
58923

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1
101532

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
108251

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
90061

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
91441

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
42044

Cấu trúc HAVE SOMEONE DO SOMETHING
64213

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (1/8)
21100

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (2/8)
10502

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (3/8)
11671

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (4/8)
8682

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (5/8)
9672

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (6/8)
8172

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (7/8)
8363

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (8/8)
12486

Động từ WISH, một dạng câu điều kiện
46292

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
27045

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
28244

CÂU HỎI ĐUÔI (TAG -QUESTIONS)
63772

TÍNH TỪ - NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
12126

TRẠNG TỪ NÓI CHUNG VÀ TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT VERY
9292

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
42055

BỊ ĐỘNG CÁCH (PASSIVE VOICE)
41133

GIỚI TỪ TIẾNG ANH
47952

TOO/SO và EITHER/NEITHER
34581

CẤU TRÚC SO...THAT
23980

1 2, Next


Đang hiển thị : 1 - 50 / 62