Phát âm tiếng Anh dễ hay khó?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải đem phát âm tiếng Anh ra so với phát âm tiếng Việt để hiểu rõ vấn để hơn.

Tiếng Việt tuy cùng là chữ La tinh với tiếng Anh, nhưng có thêm các dấu chỉ thanh điệu phức tạp với người nước ngoài, các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cũng rất khó để nghe ra và phát âm đúng với người nước ngoài. Chưa kể, tiếng Việt có một số âm các ngôn ngữ khác không hề có nên cũng gây không ít khó khăn cho người nước ngoài.

Ngược lại, tiếng Anh có một số âm tiếng Việt không hề có, gây khó khăn cho người Việt khi phát âm tiếng Anh, cụ thể là những âm sau đây:

Về nguyên âm, tiếng Anh có khoảng 7 nguyên âm khó, cụ thể: /ae/ đọc nửa a nửa e, /ei/ đọc vừa ê thêm i, /i/ i nhẹ, /i:/ i mạnh, /ou/ đọc ô thêm chút u cuối, /u/ u nhẹ, /u:/ u mạnh.

Về phụ âm, tiếng Anh có khoảng 6 phụ âm khó, cụ thể là: /tʃ/ đọc giống âm /chờ/ nhưng phải bật hơi, /dʒ/ đọc giống âm /chờ/ pha với âm /giờ/, âm /θ/ đọc giống âm thờ nhưng đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng khi phát âm, âm /ð/ đọc giống âm đờ nhưng đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng khi phát âm, âm /ʃ/ và âm /ʒ/.

Về thanh điệu, tiếng Anh không có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng nhưng có âm nhấn là một phần khó không kém. Cái khó của âm nhấn tiếng Anh không phải là khó thực hiện mà khó biết khi nào nhấn ở âm tiết nào nếu không học kỹ.

Tuy nhiên, nếu người học được hướng dẫn và sửa phát âm và luyện tập cách đọc 13 âm khó và cách nhấn âm tiết đúng thì hoàn toàn có thể phát âm đúng để người bản xứ có thể dễ dàng hiểu mà không cần suy nghĩ. Còn nếu như người học muốn phát âm giống hệt người bản xứ thì hoặc là phải học trước khi 6 tuổi hoặc là có năng khiếu đặc biệt. Việc học ngoại ngữ còn nhiều phương diện khác khó hơn cả phát âm nên mục tiêu phát âm như người bản xứ 100% tuy là dễ gây ấn tượng cho người nghe nhưng không thực tế và không cần thiết lắm. Tiếng Anh là công cụ giao tiếp, chỉ cần bạn phát âm đúng người bản xứ nghe qua hiểu ngay là thành công.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*